All@Work

All@Work: De aanpak voor participeren naar vermogen – 2e druk

Vanaf 1 januari 2015 is Nederland met de invoering van de Participatiewet gestart. Dit boek, All@Work, is speciaal voor de uitvoering van deze Participatiewet geschreven. Het is een praktische aanpak voor Participeren naar Vermogen. Centraal in de Participatiewet staat het realiseren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen participeren naar vermogen en gaan werken bij een reguliere werkgever op een reguliere werkplek.

boek-2e-drukDe eerste druk van All@Work verscheen in januari 2015. Inmiddels hebben zo’n kleine 800 exemplaren de weg naar een divers gezelschap van professionals gevonden. Daar zijn we trots op, maar het “verkopen” van een boek is niet waar het ons om gaat. We willen een bijdrage leveren aan het werk waar onze lezers, beter gezegd gebruikers, in een weerbarstige praktijk voor staan.
Het gedachtegoed van All@Work is bij een aantal uitvoeringsorganisaties volledig of deels geïmplementeerd. Bij organisaties die we verwachten zoals sociale werkbedrijven of gefuseerde organisaties van SW en gemeente maar ook bij sociale ondernemingen die opereren op het snijvlak van de reguliere en gesubsidieerde arbeidsmarkt.

Participatieve Arbeidsintegratie

De auteurs; Tom de Haas, Jan van der Hidde, Angela Linders en Henk Loos hebben uitgebreide ervaring op het terrein van arbeidsre-integratie. Zij zijn ervan overtuigd dat arbeidsontwikkeling noodzakelijk is voor een duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een loonwaarde tussen de 30 en 80 % van het wettelijk minimumloon. De aanpak van arbeidsontwikkeling moet dan wel aansluiten op de uitgangspunten van de Participatiewet. Hoe dat er zou kunnen uitzien, wordt in dit boek uitgewerkt in een nieuwe vorm: Participatieve Arbeidsintegratie.

Zakelijke en Bedrijfskundige insteek van arbeidsontwikkeling

De insteek van All@Work is een zakelijke en bedrijfskundige benadering van arbeidsontwikkeling. De auteurs laten zien welke waarde moet worden gecreëerd om tot duurzame arbeidsparticipatie te komen voor werkgevers, gemeenten en deelnemers. Concreet en specifiek wordt uitgewerkt op welke wijze het respecteren en versterken van de eigen inzet van deelnemers bijdraagt aan hun ontwikkeling en aan het beoogde resultaat; werk. Om effectief en zonder verspillingen te werken wordt de Lean aanpak toegepast bij de inrichting van alle uitvoeringsprocessen van arbeidsintegratie. Een goede koppeling naar de dagelijkse praktijk van gemeenten en uitvoerders van de Participatiewet wordt behandeld in de praktijkcase van de regio ‘All@Work’.

Het boek All@Work is te bestellen voor € 24,95 inclusief BTW.