De auteurs

Tom de HaasTom de Haas (1956) is sinds 1989 werkzaam als strategie- en organisatieadviseur. Sinds 2009 werkt hij als zelfstandig adviseur en schrijver onder de naam Tom de Haas Consultancy BV. Zijn werkgebied is het lokale publieke domein. Hij heeft veel ervaring op het terrein van de SW en arbeidsre-integratie, zorg, volkshuisvesting en welzijn. Samen met uitvoerders van de Participatiewet ontwikkelt hij aanpakken voor de benadering van werkgevers en werkwijzen om werkprocessen over te nemen van reguliere werkgevers.

Recente publicaties van Tom de Haas gaan over hoe burgers met een ondersteuningsbehoefte  meer  regie kunnen krijgen over hun eigen leven. Over de veranderende positie van gemeenten. En over het realiseren van ingrijpende veranderingen in maatschappelijke organisaties.

T: 06-22214474
E: 
W: www.tomdehaas-consultancy.nl


Jan van der HiddeJan van der Hidde (1951) is sinds 1986 werkzaam op het terrein van re integratie naar werk.
Vanaf 1991 als directeur van een re integratiebedrijf en van 2002 tot 2015 als divisiemanager en adviseur arbeidsmarktbeleid en productontwikkeling bij LANDER.
Tijdens en naast zijn werk heeft hij het basis systeem loonwaarde meting bedacht en (mede-) ontwikkeld (2003, voor ID banen) en in 2009 het basis systeem “two ticks to match” bedacht en (mede-) ontwikkeld (2009, werkgevers zoeken zelf via een soft ware systeem rechtstreeks in bestanden SW bedrijven naar geschikte  kandidaten op grond van hun vraag). Hij is vooral geïnteresseerd in onderwerpen waar “omdenken” een bijdrage kan leveren.

E: janvanderhidde@yahoo.com


Angela LindersActief zijn in de ontwikkeling van mensen en organisaties kenmerkt de loopbaan van Angela Linders
(1959). Hoe schep ik als werkgever zodanige omstandigheden dat mensen het beste uit zichzelf naar boven halen? Hoe zorg ik dat dit ten goede komt aan mijn mensen, mijn organisatie en mijn klanten? Angela werkt met u mee in de beantwoording van die vragen, in het bedenken van creatieve oplossingen, kortom: in de ontwikkeling van uw mensen en uw organisatie. Sinds 2007 vanuit haar eigen Maal8 Mens Organisatie Ontwikkeling.
Na haar studie Human Resource Management was zij als HRM adviseur actief in het onderwijs, de kinderbescherming, gemeenten en SW-organisaties. Bij de twee laatsten ontwikkelde en implementeerde zij de omschakeling naar arbeidsontwikkeling. Momenteel adviseert zij diverse zorgondernemers.

T: 06-12525278
E: angela@maal8.nl
W: www.maal8.nl

 


Henk LoosHenk Loos (1960) is een procesdenker in hart en nieren. Met zijn technisch bedrijfskundige achtergrond en ervaring in uiteenlopende branches heeft hij zich toegelegd op het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Na zeven jaren als informatie-en procesmanager bij Ergon in Eindhoven te hebben gewerkt startte hij in 2008 als zelfstandig adviseur met LooV Advies. Hij richt zich op het snijvlak van mens, proces en ICT. Zijn werkwijze is geïnspireerd op Lean en het verbeteren van het resultaat door de nadruk te leggen op de verbinding van organisatie met de klanten. Praktisch aan de slag gaan en structuur aanbrengen bij organisaties voor de ingrijpende veranderingen, leiden tot  een nieuwe bedrijfsvoering is zijn specialiteit. Als partner van Mavim ontwikkelde hij voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties het Participatieprocesmodel.

T: 06-12749599
E: henk@loovadvies.nl
W: www.loovadvies.nl