De beleidsprofessional: “Keer op keer een toetsings- en denkkader om mee te werken ”

Het jaar 2014 was voor onze organisatie een spannend jaar. Onze organisatie, een SW bedrijf, stond onder druk van de betrokken gemeenten.

Onder die druk en spanning maakten wij ons jaarplan voor 2015. Hierbij zochten wij een objectieve toetsing voor onze plannen en de uitwerking ervan over de inrichting en de nieuwe processen in onze organisatie. versleten-boekDeze vonden wij in het boek All@Work, dat net uit was. All@Work was keer op keer ons toetsings- en denkkader. De analyses in het boek en de bedrijfscase hielpen ons enorm. Het gaf ons nieuwe inzichten en aanscherpingen. Bovendien was het een bevestiging voor onze nieuwe voorstellen.

Later hebben we All@Work als denkkader gebruikt bij het uitwerken van een businesscase voor een mogelijk nieuwe organisatie. Ook toen bleek het een goede steun in de rug.

SW journaal juni 2015: Emancipatie proces met drie succesfactoren

In de laatste editie van het SW journaal van juni 2015 is een nieuw artikel gepubliceerd: Emancipatie proces met drie succesfactoren. Dit is het derde artikel is een reeks van publicaties over de Participatiewet.
Vind hieronder de links naar alle gepubliceerde artikelen.

SW journaal juni 2015: Emancipatieproces met drie succesfactoren – Zo creëer je een inclusieve arbeidsmarkt

SW journaal februari 2015: De Participatiewet in de praktijk – Van Der Valk is blij met SW’ers

SW journaal oktober 2014: Arbeidsontwikkeling 2.0

Recensie All@Work VNG magazine

In het VNG magazine van 6 februari 2015 is het boek All@Work door Leo Mudde besproken.

Het boek onderscheidt zich door zijn nuchtere, bedrijfskundige uitwerking. De auteurs zien arbeidsontwikkeling als ‘business’, als ‘hét primair proces dat nodig is om van de Participatiewet een succes te maken’. Niks visie, niks idealisme, gewoon een kwestie van een juiste mix van procesmanagement, besturing, informatievoorziening en ICT. En nog anticyclisch ook, want ‘op het moment dat iedereen afscheid lijkt te nemen van arbeidsontwikkeling werken wij aan een nieuw perspectief’.

Voor de volledige tekst van het artikel volg de link.

Boekpresentatie All@Work op 7 januari 2015

Op 7 januari jl. zijn de eerste exemplaren van het boek All@Work in het Van der Valk hotel in Eindhoven uitgereikt.
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door ruim honderd gasten uit het hele land.

Onder de bezoekers  waren mensen met een achtergrond in de sociale werkvoorziening, gemeenten, re-integratiebedrijven en werkgevers die zich aan het oriënteren zijn op de Participatiewet.

Paul van Loon
Paul van Loon van Censorbestuur

All@Work is tot stand gekomen in samenwerking met Censorbestuur Tilburg en Gianottten Printed Media Tilburg.

Dagvoorzitter Paul van Loon van Censorbestuur opende de bijeenkomst.

Wethouder Staf Depla “Participatie” (wethouder van Economie, Werk en inkomen en Beroepsonderwijs) van de gemeente Eindhoven, heette de aanwezigen welkom.

Daarna was het woord aan de vier auteurs: “De Participatiewet vraagt om nauwe samenwerking tussen gemeenten, werkzoekenden en werkgevers.”

Staf Depla in discussie met de auteurs
Staf Depla in discussie met de auteurs

Het eerste exemplaar van het boek All@Work was voor Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG als vertegenwoordiger van de gemeenten: “Nu komt het aan op uitvoeringskracht”.

Jantine Kriens van de VNG
Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG

Peter Quik, directeur Ergon en uitvoerder van de Participatiewet en Rick Polman, directeur Van der Valk Eindhoven namens de werkgevers kregen ook een eerste exemplaar uitgereikt.

Peter Quik, directeur Ergon bedrijven en Rick Polman, directeur Van der Valk Eindhoven
Peter Quik, directeur Ergon en Rick Polman, directeur Van der Valk Eindhoven

In het boek All@Work staat het portret van Rick Polman. Daarin wordt het project functiecreatie bij Van der Valk samen met Ergon als voorbeeld genoemd voor de hele arbeidsmarktregio. “Er is echt werkt gecreëerd.”

Het is tijd voor arbeidsontwikkeling 2.0

Uit het SW journaal van 7 oktober jl.

We staan kort voor de invoering van de Participatiewet. De spanning tussen de doelstellingen van de wet en de beschikbare middelen wordt steeds concreter en leidt nu al tot scherpe keuzes. Steeds vaker zijn er berichten dat gemeenten de knip tussen arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie, tussen de Participatiewet en de Wmo, willen leggen bij een loonwaarde van vijftig procent.

Het hele artikel is hier te lezen