Leeswijzer en preview

Download hier de preview All@Work

De drie blokken in het boek zijn gegroepeerd rond een fictieve praktijkcase All@Work.  Ieder blok heeft een eigen doelstelling en focus. In de praktijkcase worden de actuele vraagstukken op het terrein van werk, arbeidsparticipatie en inkomen in kaart gebracht voor de regio van All@Work.

In blok 1 wordt ingegaan op begrippen, actuele definities van arbeidsontwikkeling en op de huidige politieke context rond arbeidsontwikkeling en de Participatiewet. Ook wordt in dit blok een start gemaakt met de benadering van arbeidsontwikkeling als primair proces, als verdienmodel van een organisatie die zich specialiseert in arbeidsontwikkeling als kernproduct. Het eerste blok vormt daarmee de context rond de case All@Work. Voorop staat dat, met arbeidsontwikkeling als primair proces, waarde wordt gecreëerd voor werkgevers en dat die werkgever telkens degene is die benoemt welke waarde het de moeite waard maakt om uitvoering te geven aan de Participatiewet: mensen uit de doelgroep werk bieden.

In blok 2 staan de direct betrokken stakeholders van arbeidsontwikkeling centraal. De gemeente, de werkgevers en de burger die (tijdelijk) is aangewezen op de  WWB, de Wsw of de Wajong om in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. Aan ieder van deze stakeholders is een hoofdstuk gewijd. In ieder hoofdstuk wordt een koppeling gelegd met actuele vraagstukken uit de case All@Work. Er wordt ingegaan op voorliggende keuzes en de aanpakken die daarbij passen. De focus ligt op vraagstukken waarbij een bepaalde vorm van arbeidsontwikkeling wordt gehanteerd.

In blok 3 staan de uitvoering van participatieve arbeidsintegratie als primair proces centraal. De case All@Work illustreert de aanpak van de fictieve arbeidsmarktregio All@Work. Wat betekent participatieve arbeidsintegratie voor de uitvoerders van de Participatiewet. Hoe belangrijk is de methodische kant van arbeidsontwikkeling? Op welke wijze richten we dan het primaire proces in, en hoe zorgen we ervoor dat het uitvoeringsproces slank wordt? Ook is er aandacht voor de uitwerking van het werkgeversdienstverleningsproces. Hoe zorgen we dat werkgevers in staat worden gesteld om werkzoekenden in dienst te nemen? Tenslotte sluit het boek af het belang van de informatievoorziening voor de gemeente, burger en werkgever. analyseert de huidige situatie de knelpunten en laat ICT in 2020 zien.