Wat is Participatieve Arbeidsintegratie?

Participatieve Arbeidsintegratie is het centrale begrip in All@Work. Bij Participatieve Arbeidsintegratie staat het versterken van de eigen kracht van alle direct betrokkenen centraal. Participatieve Arbeidsintegratie vraagt actieve inzet en betrokkenheid van de werkgevers en van de kandidaten voor de eigen arbeidsintegratie. Hierdoor wordt aan beide kanten meer vraaggericht gewerkt en vindt beter aansluiting plaats bij behoeften van werkgevers en kwaliteiten van werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben. De aanpak is praktisch en levert meer en duurzamer waarde op voor alle stakeholders: de kandidaat, de werkgever en de samenleving. Deze aanpak heeft consequenties voor de vormgeving van de werkgeversbenadering, voor de wijze waarop binnen bedrijven ruimte wordt ontwikkeld voor duurzame arbeidsontwikkeling en integratie. Het heeft ook consequenties voor de vormgeving van de aanpak rond kandidaten, vanaf de intake tot en met de plaatsing en begeleiding. In het participatieproces dat bij de participatieve aanpak hoort wordt uitgewerkt wat dit in de praktijk betekent.  Duidelijk wordt dat er op de werkvloer van de uitvoeringsorganisatie veel gaat veranderen.