Reacties professionals

Met enige terughoudendheid begon ik dit boek te lezen. Ten onrechte. Ik ben aangenaam verrast. In een nieuw, objectief en breed perspectief wordt de samenhang beschreven tussen de hoofdrolspelers die samen vorm en inhoud gaan geven aan de Participatiewet. Een bedrijfskundige aanpak die mij erg aanspreekt. 

EDITH BAKKER
Directeur Trajecten & Detacheren WSD Boxtel


Wat we willen met de Participatiewet is duidelijk, maar als het gaat om het ‘hoe’ is er nog veel te leren. Dit boek is een aanbeveling voor mensen die op zoek zijn naar een doordachte en slimme uitvoeringspraktijk. Vooral voor werkgevers die de leiding nemen en er voor kiezen mensen te versterken in hun ontwikkeling.

HANS ZUIDEMA
ZO! – organisatieadvies / Projectleider Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Food Valley


De gemeentelijke beleidsadviseur, die drie dagdelen uittrekt om dit boek goed te lezen, denkt anderhalf jaar vooruit.

ROBERT CAPEL
Capeladvies, organisatieadviseur voor de bedrijfsvoering in het publieke domein


All@Work biedt een totaalconcept om zoveel mogelijk werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking regulier aan het werk te krijgen. All@Work is meer dan een methodiek. Er wordt een participatieve benadering geschetst, waarbij werkzoekenden en werkgevers worden betrokken in het proces. Het uitgangspunt is dat voor werkgevers waarde wordt gecreëerd en dat de organisatie zich kan ontwikkelen naar een inclusieve arbeidsorganisatie. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van Participatiewet vindt in dit boek handvatten voor beleid en uitvoering. Ik beveel dit boek van harte aan.

MARTIN HEKELAAR
Sectorleider Werk en Inkomen Berenschot