Tagarchief: Gemeente

Boekpresentatie All@Work op 7 januari 2015

Op 7 januari jl. zijn de eerste exemplaren van het boek All@Work in het Van der Valk hotel in Eindhoven uitgereikt.
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door ruim honderd gasten uit het hele land.

Onder de bezoekers  waren mensen met een achtergrond in de sociale werkvoorziening, gemeenten, re-integratiebedrijven en werkgevers die zich aan het oriënteren zijn op de Participatiewet.

Paul van Loon
Paul van Loon van Censorbestuur

All@Work is tot stand gekomen in samenwerking met Censorbestuur Tilburg en Gianottten Printed Media Tilburg.

Dagvoorzitter Paul van Loon van Censorbestuur opende de bijeenkomst.

Wethouder Staf Depla “Participatie” (wethouder van Economie, Werk en inkomen en Beroepsonderwijs) van de gemeente Eindhoven, heette de aanwezigen welkom.

Daarna was het woord aan de vier auteurs: “De Participatiewet vraagt om nauwe samenwerking tussen gemeenten, werkzoekenden en werkgevers.”

Staf Depla in discussie met de auteurs
Staf Depla in discussie met de auteurs

Het eerste exemplaar van het boek All@Work was voor Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG als vertegenwoordiger van de gemeenten: “Nu komt het aan op uitvoeringskracht”.

Jantine Kriens van de VNG
Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG

Peter Quik, directeur Ergon en uitvoerder van de Participatiewet en Rick Polman, directeur Van der Valk Eindhoven namens de werkgevers kregen ook een eerste exemplaar uitgereikt.

Peter Quik, directeur Ergon bedrijven en Rick Polman, directeur Van der Valk Eindhoven
Peter Quik, directeur Ergon en Rick Polman, directeur Van der Valk Eindhoven

In het boek All@Work staat het portret van Rick Polman. Daarin wordt het project functiecreatie bij Van der Valk samen met Ergon als voorbeeld genoemd voor de hele arbeidsmarktregio. “Er is echt werkt gecreëerd.”

Het is tijd voor arbeidsontwikkeling 2.0

Uit het SW journaal van 7 oktober jl.

We staan kort voor de invoering van de Participatiewet. De spanning tussen de doelstellingen van de wet en de beschikbare middelen wordt steeds concreter en leidt nu al tot scherpe keuzes. Steeds vaker zijn er berichten dat gemeenten de knip tussen arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie, tussen de Participatiewet en de Wmo, willen leggen bij een loonwaarde van vijftig procent.

Het hele artikel is hier te lezen