Waarom All@Work?

De Commissie De Vries concludeerde in 2008 al dat de werkwijze voor re-integratie van burgers niet meer aansluit bij de maatschappelijke normen en waarden in Nederland. Een fundamentele heroriëntatie heeft vorm gekregen in het wetsvoorstel voor de Wet Werken naar Vermogen (WWnV 2012). Na de val van het eerste kabinet Rutte is de WWnV veranderd in de Participatiewet onder Rutte II. De omslag in deze wet is radicaal. Niet alleen door de beëindiging van de instroom in de sociale werkvoorziening (Wsw), ook doordat er fors wordt gesneden in de middelen voor ondersteuning van re-integratie vanuit de WWB. De meest radicale omslag is de focus op het realiseren van loonwaarde.

Deze omslag was voor ons als professionals op het gebied van arbeidsre-integratie aanleiding om een kenniskring op te richten en na te denken over de consequenties van deze trendbreuk.

In de afgelopen drie jaar hebben we gesprekken en discussies gevoerd om de consequenties van deze veranderingen te begrijpen en te vertalen in een aanpak waarmee we gemeenten en uitvoerders kunnen ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de Participatiewet.

Onze aanpak, beschreven in het boek All@Work, noemen we participatieve arbeidsintegratie en biedt een zakelijke en bedrijfskundige aanpak die leidt naar participeren naar vermogen.